Khi in trong Outlook từ client thì server bị khởi động lại

Hỏi:

In trong Word, Excel, IE, ... thi OK

Xem trong Event Viewer thi loi nhu sau: Error code 1000008e

Dump man hinh lien quan den win32k.sys

Trả lời:
- Lỗi này thường liên quan đến Driver điều khiển máy in, thử update lại.
- Hoặc update SP cho windows lên bản mới nhất.
- Hoặc file win32k.sys bị lỗi dẫn đến blue screen. Cách làm là vào “C:\WINDOWS\System32″ và đổi tên Win32k.sys thành Win32k.past hoặc Win32k.old.... Khởi động lại window.

Chúc thành công!