Phát triển phần mềm

Các giải pháp công nghệ, lẽ dĩ nhiên, thường mang tính phổ dụng, đáp ứng nhu cầu theo số đông. Các hãng công nghệ lớn liêntục giới thiệu các nền tảng mạnh mẽ, các giải pháp công nghệ vượt trội, như IBM WebSphere,  MS Sharepoint.. rồi phải được tùy biến để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hang.  Các nhà cung cấp phần mềm độc lập thì luôn đưa ra các ứng dụng trọn gói với quá thừa thãi các tính năng mà đôi khi, chúng gây ra sự khó hiểu, nhầm lẫn, và làm ngân sách đầu tư cho ICT vượt giới hạn.


Techlink đem tới khả năng tiếp cận công nghệ một cách thấu đáo.Chúng tôi thiết kế và tùy biến các nền tảng công nghệ, cũng như xây dựng nên các phần mềm chuyên dụng, các hệ thống nhúng phù hợp với từng đặc trưng cụ thể, từng nghiệp vụ của khách hàng.Bằng cách đó, không những giúp khách hàng tiếp cận công nghệ, mà chúng tôicòn giúp khách hàng tiếp cận công nghệ một cách hiệu quả và tối ưu.

 

software development