Xây dựng hệ thống CNTT cho văn phòng mới

Gói giải pháp thiết lập hệ thống CNTT cho văn phòng mới gồm:
•    Tư vấn thiết kế hệ thống mạng
•    Mua sắm phần cứng và phần mềm
•    Triển khai hệ thống PABX
•    Triển khai hệ thống mạng
•    Mua sắm máy trạm và cài đặt ( máy trạm, máy in, máy fax,…)
•    Cài đặt Internet
•    Cài đặt Email
•    VOIP
•    Triển khai VPN
•    Hệ thống an ninh ra vào cửa
•    Hệ thống video và teleconference
Với giải pháp trọn gói, chúng tôi đem lại những giá trị sau cho khách hàng:
•    Tiết kiệm thời gian
•    Tiết kiệm chi phí
•    Khách hàng có thể tập trung vào lĩnh vực hoạt động của họ