Đào tạo nhân lực IT

Chúng tôi phối hợp với các chuyên gia và các nhà sư phạm hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tổ chức các khóa hướng dẫn sử dụng nâng cao cho các tập thể muốn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ nhân viên.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi gồm:

• Hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng ở mức độ cao cấp: Hầu như các tổ chức đào tạo bên ngoài đều tập trung vào các lớp đào tạo về cơ bản cho các cá nhân tổ chức, thiếu các chuyên gia hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng ở mức độ cao cấp mặc dù có rất nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu này. Nắm bắt được nhu cầu đó, chúng tôi đã tổ chức thành công nhiều lớp học cho các tổ chức, bộ ngành để nâng cao trình độ, ứng dụng CNTT vào công việc, góp phần bồi dưỡng cá nhân và nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường đòi hỏi việc ứng dụng CNTT ngày càng cao như hiện nay.

• Hướng dẫn sử dụng mã nguồn mở: Không phải doanh nghiệp nào cũng có ngân sách để sử dụng các phần mềm phải trả tiền. Nhiều doanh nghiệp đã chọn hình thức là sử dụng các phần mềm “cracked” dẫn đến một hệ lụy là đôi khi bị mất an toàn thông tin và có nguy cơ bị truy tố pháp luật do sử dụng phần mềm lậu. Việc chuyển sang mã nguồn mở không phải là một điều dễ dàng với doanh nghiệp bởi hai nhân tố
    - Chủ quan: đội ngũ nhân viên đã quá quen thuộc với các phần mềm phải trả tiền thông dụng. Làm sao để đào tạo nguồn lực nội bộ sử dụng có hiệu quả phần mềm nguồn mở?
    - Khách quan:khách hàng đã và đang sử dụng phần mềm trả tiền, không sử dụng mã nguồn mở. Làm sao để các ứng dụng, file dữ liệu có thể chuyển đổi thông suốt với khách hàng?
Bởi vậy doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ về mặt tư vấn, xây dựng lộ trình, đào tạo chuyên sâu và chuyển giao công nghệ mới có thể chuyển dần sang mã nguồn mở. Hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, chúng tôi làm việc với từng khách hàng, nắm bắt ngành nghề và nhu cầu của người dùng, đưa ra những tư vấn hợp lý về sản phẩm chuyển đổi và hướng dẫn sử dụng đầy đủ, giúp nhân viên dần làm quen và có thể áp dụng vào công việc, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao mức độ an toàn của hệ thống.
IT Training, Information and Communication Technology Course