Bảo trì hệ thống

Bảo trì máy trạm

pc maintenance

Những giải pháp bảo trì và hỗ trợ máy trạm của chúng tôi đảm bảo máy tính của quý vị hoạt động hiệu quả, luôn được bảo vệ, tránh được các rủi ro công nghệ như spam, vi rút...

 

 

Đọc thêm...

Bảo trì máy chủ

server maintenanceThời gian là vàng bạc, số liệu là của cải. Ngày nay, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có phòng Công nghệ Thông tin, để bảo đảm luồng số liệu luôn được lưu chuyển thông suốt và nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Trung tâm của hệ thống này là các máy chủ, là hạ tầng mạng, để từ đó, như một trái tim, phân phối tài sản tri thức tới toàn bộ doanh nghiệp. Techlink sẽ đồng hành cùng với phòng CNTT, cùng hỗ trợ và bảo vệ trái tim doanh nghiệp 

 

 

Đọc thêm...

Bảo trì hệ thống mạng

network connection

Chúng tôi chủ động trong việc quản trị hệ thống mạng của khách hàng, luôn đưa ra và xử lý các rủi ro trước khi chúng xảy ra,đảm bảo các hệ thống IT luôn hoạt động trong trạng thái tối ưu nhất giúp khách hàng giảm thiểu thời gian downtime của hệ thống, nhờ đó giúp  tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho khách hàng.

   

  

Đọc thêm...

Qui trình làm việc

Chúng tôi đưa ra qui trình làm việc chuẩn và tùy biến dựa theo yêu cầu của từng khách hàng