Bảo trì hệ thống mạng

network connection

Chúng tôi chủ động trong việc quản trị hệ thống mạng của khách hàng, luôn đưa ra và xử lý các rủi ro trước khi chúng xảy ra,đảm bảo các hệ thống IT luôn hoạt động trong trạng thái tối ưu nhất giúp khách hàng giảm thiểu thời gian downtime của hệ thống, nhờ đó giúp  tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho khách hàng.

   

  

 

Quản trị và bảo trì hệ thống mạng         

Cơ bản

Cao cấp

Cam kết dịch vụ

8x5,
T2 đến T6
8am-5.30pm

24x7

BẢO TRÌ HỆ THỐNG

   

Quản trị Internet

Quản trị đầu mạng, cáp mạng, sơ đồ mạng LAN

QUẢN TRỊ MẠNG

Quản trị tủ mạng

Quản trị thiết bị lưu điện

Quản trị các thiết bị mạng

Bảo dưỡng và sao lưu cấu hình các thiết bị mạng

 

BÁO CÁO

Hàng năm

Hàng tháng

Khẩn