Bảo trì máy trạm

pc maintenance

Những giải pháp bảo trì và hỗ trợ máy trạm của chúng tôi đảm bảo máy tính của quý vị hoạt động hiệu quả, luôn được bảo vệ, tránh được các rủi ro công nghệ như spam, vi rút...

 

 

 

 

 

Hỗ trợ và bảo trì máy trạm

Cơ bản

Chuẩn

Cao cấp

Cam kết dịch vụ

8x5,
T2 đến T6
8am-5.30pm

8x5,
T2 đến T6
8am-5.30pm

24x7

HÌNH THỨC HỖ TRỢ

     

Hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ từ xa

Hỗ trợ tại chỗ

01 lần/tháng

02 lần/tháng

Không giới hạn

Hỗ trợ khẩn cấp

2

4

Không giới hạn

BẢO TRÌ PHẦN MỀM

Kiểm tra và sửa lỗi hệ thống

Xóa file rác

Kiểm tra và xóa vi rút

Tối ưu hóa máy trạm và cập nhật các bản vá

Cài đặt phần mềm theo yêu cầu

Sao lưu dữ liệu cho toàn bộ hệ thống

BẢO TRÌ PHẦN CỨNG

Kiểm tra & nâng cấp phần cứng

Làm vẹ sinh CPU, Monitor, Keyboard, Mouse

01 lần/năm 02 lần/năm

BÁO CÁO

Hàng năm

Hàng tháng

Khẩn