Giải pháp Mail

 

Email hiện không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, có thể đặt mail server ngay tại doanh nghiệp hoặc thuê bên ngoài, hoặc chỉ cần tên miền và sử dụng dịch vụ của Google.

 

Tùy vào nhu cầu thực tế của mỗi doanh nghiệp mà chúng tôi tư vấn nên sử dụng hình thức nào.