Giải pháp an toàn và bảo mật dữ liệu

Để bảo đảm bất kỳ hệ thống thông tin được an toàn, tránh được sự nhòm ngó từ bên ngoài và sự thất thoát từ bên trong thì chúng ta cần:

An toàn hệ thống mạng: đó là các thiết bị Firewall bảo vệ bên ngoài, phân chia mạng nội bộ,…
An toàn hệ thống máy chủ: đó là các FW nội bộ, chương trình AntiVirus, phần quyền đăng nhập, các chính sách người dùng,vv…
An toàn hệ thống máy người dùng: sử dụng các phần mềm hỗ trợ như AntiVirus, ngăn chặn mất mát dữ liệu.