Giải pháp mạng LAN-WAN

Chúng tôi sẽ khảo sát, tư vấn, lên kế hoạch chi tiết và thi công hệ thống mạng local hay diện rộng, sử dụng dây và không dây (wire/wireless) cho khách hàng.

 

Không những thế, với các hệ thống cũ, chúng tôi cũng đưa các đề xuất nâng cấp nhằm tối ưu hóa, tận dụng hệ thống hiện tại.